اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر

بانوی هفت هزار ساله تهران از دیروز (یکشنبه) به مدت 50 روز در بخش ایران باستان موزه ملی ایران رونمایی شد.

پرتال خبری واکنش: همراه با رونمایی از این اسکلت، 30 سفال و اشیای تاریخی که در محل کشف اسکلت هفت هزار ساله یافت شده بود نیز در موزه ملی رونمایی شد.
این اسکلت هفت هزار ساله سال گذشته حین حفاری فاضلاب خیابان مولوی تهران کشف شده بود که قرار بود با ساخت سایت موزه شهری در همان خیابان نگهداری شود ولی به علت تأخیر در ساخت این سایت ، این اسکلت و اشیاء تاریخی کشف شده همراه آن به موزه ملی ایران انتقال یافت.
مراسم رونمایی از این اسکلت با حضور رئیس پژوهشگاه باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس موزه ملی ایران و حضور جمعی از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و مسئولان میراث فرهنگی برگزار شد. با اخبار سایت واکنش همراه باشید.
.
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در تهران
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر

اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر

اسکلت بانوی 7هزارساله در تهران
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در تهران
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در تهران
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در موزه ملی /تصاویر
اسکلت بانوی 7هزارساله در تهران