اعتراض جالب یک کاربر حزب اللهی به راهپیمایی حجاب

محمدرضا شهبازی  در صفحه گوگل پلاس خود نوشت:

راهپیمایی علیه بدحجابی مثل این است که علیه اینکه چرا با خوردن غذای مسموم مسموم میشویم راهپیمایی کنیم! باید علیه غذای مسموم راهپیمایی کرد برادر نه آن!
اگر خیلی دلمان میسوزد علیه اینها راهپیمایی کنیم البته با مجوز!
علیه بکارگیری بانوان در شغلهایی مثل منشی گری، ویزیتوری، فروشندگی، عکاس خبری ، بلیط فروشی در مترو و…راهپیمایی کنیم
علیه افتتاح کارواشی با کارگران زن در تبریز(که مشتری مرد هم میپذیرفت!) راهپیمایی کنیم
علیه سریالهایی مثل ساختمان پزشکان که حریم خصوصی و محرم و نامحرم در آنها بی معنی بود و برادر شوهر بدون حضور شوهر در خانه کنار زن داداشش بود و بدون اینکه در بزند سرش را میانداخت پایین و وارد حریم خصوصی زن نامحرم میشد و… راهپیمایی کنیم
علیه شروع آموزش جنسی و راه های پیشگیری از بارداری در مدارس با حمایت و هدایت یونسکو  و یونیسف راهپیمایی کنیم
علیه تاسیس 700 روستا مهد فقط در آذربایجان غربی که مدیریت 90 تا از آنها را راسا یونیسف بر عهده دارد راهپیمایی کنیم
علیه گرفتن دانشجوی دختر در رشته هایی مثل معدن و از آن طرف گرفتن دانشجوی پسر در رشته هایی مخصوص بانوان راهپیمایی کنیم
علیه تاسیس و گسترش رشته هایی مثل مطالعات زنان با هدایت سازمانهای بین المللی راهپیمایی کنیم
علیه مجری گری و اخبارگویی بانوان در ساعات بعد از نیمه شب و در برنامه های غیر ضرور رسانه ملی راهپیمایی کنیم
علیه فروش لباسهای زیر زنانه توسط فروشنده های مرد که بسیار رایج شده راهپیمایی کنیم

علیه این دست امور که حیا و عفت و حد و مرز و جایگاه زن و مرد را به هم ریخته و از بین برده راهپیمایی کنیم وگرنه تا وقتی اینها وجود دارد، بدحجابی کمترین آسیبی است که پدرمان را در خواهد آورد