اعدام متجاوزین به عنف در شیراز /تصاویر+۱۶

دو نفر از متجاوزین به عنف صبح روز شنبه در شیراز به دار مجازات آویخته شدند.