اغماض در پرونده بورسیه رکود علمی را به همراه دارد

2468801_302

جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی و مجلس اظهار داشت: به نظر بنده و بر اساس بررسی‌هایی که طی هفته‌های اخیر بر روی پرونده بورسیه دکتری گرفته است تمام دانشجویانی که در سال‌های اخیر بورسیه داخل یا خارج گرفته‌اند غیرقانونی و تخلف بوده است.

وی گفت: براساس مستندات مشخص شده است که این افراد بدون آزمون وارد شده‌اند و از هیچ مجرای علمی و قانونی عبور نکرده‌اند و مصاحبه‌ای نداشته‌اند.
وی با بیان اینکه این افراد می‌خواهند استخدام هم شوند و وارد حوزه‌های علمی و هیأت علمی شوند، خاطرنشان کرد: ورود این افراد که به صورت بی‌ضابطه و تنها بر اساس رابطه‌ها وارد بورسیه دکتری شده‌اند به شدت برای کشور خطرآفرین است و می‌تواند آینده علمی کشور را به شدت تحت‌الشعاع قرار دهد.
وی افزود: این افراد نازل‌ترین معدل‌ها را دارند و تبدیل شدن آنها به عضو هیأت علمی یعنی فاجعه و مجلس در این قضیه کوتاه نمی‌آید و اغماض و چشم‌پوشی نخواهد داشت.