افتتاح رواق دارالمرحمه حرم رضوی در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)/تصاویر بسیار زیبا

افتتاح رواق دارالمرحمه حرم رضوی در سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)