افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران /تصاویر

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران /تصاویر

 

دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه تهران صبح امروز دوشنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران در بوستان گفتگو افتتاح شد.

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

 افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

 افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه در تهران