افزایش سقف تسهیلات برای مسکن جوانان

افزایش سقف تسهیلات برای مسکن جوانان

پرتال خبری واکنش:بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان به 80 میلیون تومان موافقت کرد.

بانك مركزي با پيشنهاد بانك مسكن به منظور افزايش سقف تسهيلات مسكن جوانان موافقت كرد. بر اين اساس سقف تسهيلات مسكن جوانان مربوط به حساب‌هاي افتتاحي سال 1394 مشمول افزايش‌هاي پيش‌بيني شده اين بانك شدند.

بانك مسكن طبق جدولي پيشنهادي به بانك مركزي پيش بيني كرده است حساب هاي افتتاح شده در سال 1394 با واريز مبالغي حداقل 200 هزار ريال در سال اول مشمول افزايش سقف تسهيلات صندوق پس انداز مسكن جوانان به مبالغ 450، 420 و 400 ميليون ريال در پايان سال پنجم به ترتيب در شهر تهران، شهرهاي بزرگ و ساير شهرها و همچنين افزايش سقف تسهيلات مزبور به مبالغ 800، 760 و 740 ميليون ريال در پايان سال پانزدهم به ترتيب شهر تهران، شهرهاي بزرگ و ساير شهرهاشوند كه اين پيشنهاد از سوي معاونت اعتبارات بانك مركزي مورد توافق قرار گرفت.