افزایش وام مسکن در ایران

افزایش وام مسکن در ایرانپرتال خبری واکنش: مسعود ایزدی، مدیر روابط عمومی بانک مسکن گفت: دارندگان حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یا پس‌انداز مسکن جوانان از 12دی‌ماه سال‌جاری می‌توانند علاوه بر استفاده از امتیاز حساب خود به صورت توام، از اوراق صندوق ممتاز تا سقف‌های 400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی برای خرید و احداث واحد مسکونی از تسهیلات به صورت توام بانک مسکن استفاده کنند.

وی افزود: مشتریان بانک مسکن که قبلا از تسهیلات خرید مسکن بانک استفاده کرده‌اند همچنین می‌توانند در زمان تعویض وثیقه یا تبدیل به احسن واحد مسکونی فعلی خود و انتقال مانده بدهی به خریدار واحد خود، ازمابه‌التفاوت تسهیلات از محل انواع حساب‌های تعهدی و نیز اوراق صندوق ممتاز به تنهایی یا توام تا سقف‌های 400، 500 و 600 میلیون ریال با توجه به مناطق مختلف جغرافیایی از تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن برخوردار شوند.
مدیر روابط عمومی بانک مسکن یادآور شد: مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی مسکن در قالب خرید و واگذاری سهم‌الشرکه از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و صندوق پس‌انداز ساخت مسکن از 10 سال به 12سال افزایش یافت.
وی همچنین افزود: افرادی که نسبت به افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم اقدام کرده و بیش از شش ماه از تاریخ افتتاح حساب آن‌ها گذشته باشد و خود یا بستگان نزدیک آن‌ها دارای حساب صندوق پس‌انداز مسکن عادی، حساب پس‌انداز مسکن جوانان و حساب صندوق پس‌انداز ساخت باشند به شرط رعایت شرایط و ضوابط ذیربط در حال حاضر می‌توانند از سقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای خرید و ساخت واحد مسکونی برخوردار شوند.با اخبار سایت واکنش همراه باشد.