اف ۱۴ ایران با استتار جدید/عکس

تعدادی از جنگنده های اف ۱۴ نیروی هوایی ارتش پس از ارتقاء، با استتار جدید به آسمان بازگشته اند.

504636_485