اقتصاد مقاومتی و چوپونی /قسمت اول

پرتال خبری واکنش:مهندس سید محمد هادی رضوی یکی از مهندسان خوب و فعال و کشور میباشد که قبلا هم طرح هایی با عنوان های

طرح انتقال آب شیرین از کرانه های خزر

احیای دریاچه ارومیه با طرح (آذرگیل تاتلی سو) /فیلم

انتقال آب های شیرین کرانه های خزر به فلات مرکزی

طرح احیای دریاچه ارومیه در ۸ دقیقه /فیلم

داده اند

 طرح جدید ایشان با عنوان “طرح اقتصاد مقاومتی و چوپانی نکردن دولتمردان” به صورت ویدئو هم اکنون قابل پخش میباشد.