الهام چرخنده در کنار نمایندگان زن مجلس /عکس

در جلسه امروز (یکشنبه۲۱دی) کمیسیون فرهنگی مجلس از الهام چرخنده تقدیر شد.

الهام چرخنده