امحای مواد مخدر – مشهد

13930405115732353085473

مراسم سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر و امحاء مواد و همچنین تقدیر از خانواده های شهدای مبارزه با مواد مخدر در مشهد برگزار شد.