انتخاب اعضای جدید هیات مدیره ذوب آهن

IMG10444884
سید محمد رضا آیت الهی ، اردشیر سعد محمدی ، محمود اسلامیان ، محمد حسن فرج الهی و محمد یاسر طیب نیا به عنوان اعضای جدید هیات مدیره ذوب آهن اصفهان معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جلسه این هیات مدیره، سید محمد رضا آیت الهی به عنوان رئیس هیات مدیره و اردشیر سعد محمدی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ذوب آهن اصفهان معرفی شدند.

در جلسه تودیع و معارفه اعضای جدید و سابق ذوب آهن اصفهان در دفتر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی از فریدون احمدی، اسرافیل احمدیه، عبدالمجید شریفی و امیر حسین نادری اعضای سابق هیات مدیره ذوب آهن اصفهان قدردانی شد.