انتشار تصاویری از یگان‌های خمپاره انداز حماس! /تصاویر

صفحه توئیتر وابسته به گردان های عز الدین القسام شاخه نظامی جنبش حماس برای اولین بار تصاویری از یکی از یگان های خمپاره انداز زیر مجموعه نیروی توپخانه را منتشر کرده است.