انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور /تصاویر

پرتال خبری واکنش: 95 زندانی ایرانی محکوم به حبس در کردستان عراق عصر روز گذشته (یکشنبه) برای گذراندن ادامه محکومیت خود از طریق مرز پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی به کشور انتقال یافتند و تحویل مقامات قضایی شدند.

این تعداد که عمدتاً از محکومان مواد مخدر هستند، عصر دیروز پس از طی تشریفات قانونی وارد کشور شدند. تصاویر تسنیم از ورود این زندانیان را در زیر مشاهده می‌کنید.
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور
(تصاویر) انتقال ۹۵ زندانی ایرانی به کشور