انصاری: آقای منتظری هم به امام ظلم کرد، هم به خودش

انصاری: آقای منتظری هم به امام ظلم کرد، هم به خودش

عضو دفتر امام خمینی به نوار سخنان منتشر شده از مرحوم آیت الله منتظری پاسخ داد.

پرتال خبری واکنش: حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری این سخنان را مطالب جدیدی ندانست و با بیان اینکه اینگونه مطالب در خاطرات منسوب به ایشان نیز دیده می شود، اظهار داشت: محتوای این جلسه ناقص و مشحون از اغلاط و تحریفات منتشر شده است.
وی با بیان اینکه فلسفه وجودی این جلسه به طور واضح و شفاف برای شنونده سخنان وی معلوم نیست، این سخنان آیت الله منتظری را به دور از انصاف و همراه با پیش داوری هایی دانست که اطرافیان موذی به ایشان القاء کرده اند.
انصاری در این مصاحبه همچنین نسبت های داده شده به مرحوم یادگار امام را غلط و ناروا دانست و گفت: همانگونه که در سخنان قبلی خویش گفته ام بیشترین ظلم در خصوص یادگار امام نمایش دادن یک چهره غیر واقعی از شخصیت ایشان است.
وی در مورد ادعاهای مطرح شده در خصوص ملاقات آقای احمدی حاکم شرع خوزستان با امام، افزود: جلوگیری از بیان سخنان ایشان وجود نداشته است و من خیلی کوچکتر از آن بودم که در چنین موضوعی که یک سر آن پیغام آقای منتظری به امام و سر دیگر آن یک مسأله قضایی بوده است دخالت کنم و  اساسا جایگاه و حوزه دخالت ما این امور نبوده است.
عضو دفتر امام با بیان اینکه آقای منتظری از جدایی از امام هیچ نفعی نبرده است، ادامه داد: کسانی که ذهن آقای منتظری را به مسائل غیر واقعی آلوده کرده اند دفاع ایشان از لیبرال ها و منافقین را هم باعث شدند و آنها این نوارها را پخش کرده اند.
انصاری انتشار این نوارها را صحنه گردانی برای استکبار جهانی و شبهه افکنی در جامعه دانست و افزود: اگر کسی مطالب آخر جلسه را گوش کند می فهمد که بسیاری از سخنن ایشان رد شده است.
وی گفت: من بنا دارم در آینده به ابعاد و زوایای مختلف این موضوع از جمله ملاقات هایم با آقای منتظری و اطرافیان ایشان بپردازم.
انصاری اظهار داشت: اگر روزی لازم باشد جامعه می تواند از طریق اسناد پی ببرد که آقای منتظری هم به امام ظلم کرد، هم به نظام، هم به خودش و هم به هوداران خویش.
عضو دفتر امام گفت: انتشار این نوار بعد از 28 سال وقتی که سردمداران استکبار و تکفیری ها با منافقین نشست و برخاست می کنند، احیاء آنان و مشروعیت زایی برای آنهاست.