اوج عصبانیت قلعه نویی/عکس


در حاشیه دیدار استقلال و نفت تهران

قلعه نویی