اوراق حق تقدم همچنان گران می شود

14-7-1-104241

، فرابورس مدت ها قبل اعلام کرد برای خرید اوراق حق تقدم وام مسکن محدودیت ایجاد می کند. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند دلیل اصلی رشد قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسکن، سفته بازی دلالان روی این اوراق است. براساس اطلاعیه ای که فرابورس منتشر کرده است، خرید اوراق حق تقدم وام مسکن زودتر از دو ماه پیش از خرید ملک ممنوع است.

با انتشار این اطلاعیه تصور می شد قیمت ارواق حق تقدم وام مسکن کاهش یابد ولی در آخرین قیمت گذاری ها بازهم بهای ارواق حق تقدم وام مسکن افزایش یافته است.

بر اساس مصوبه فرابورس، دارندگان اوراق وام خرید مسکن حداقل دو ماه پس از زمان خرید این اوراق مجاز به فروش آن خواهند بود و پیش از این تاریخ نمی‌توانند نسبت به فروش اوراق اقدام کنند. در حال حاضر خرید و فروش اوراق حق تقدم وام مسکن به یکی از اصلی ترین روش های کسب درآمد برای سفته بازان بدل شده است. افزایش قیمت ها نیز در نهایت منجر به کاهش اقبال عمومی برای خرید اوراق حق تقدم وام مسکن شده است.

به گفته یکی از کارشناسان بازار قیمت بالای استفاده از این اوراق نیز یکی از مشکلات پیش روی خریداران است. در حال حاضر برای دریافت وام ۳۵میلیون تومانی مسکن هزینه حداقلی ۶ میلیون تومانی به وام گیرنده تحمیل می شود. به این ترتیب در نهایت تنها ۲۹ میلیون تومان وام در اختیار او قرار می گیرد. قدرت خرید وام ۲۹ میلیون تومانی در تهران نیز تنها ۵٫۸ متر خانه است. دولت طی ماه های گذشته بارها اعلام کرده از طریق طرح هایی مانند مسکن اجتماعی و طرح لیزینگ وام مسکن بهبود شرایط برای خریداران را دارد.