اولین دوره مسابقات ورزش بهکاپ خراسان شمالی بجنورد

10500507_558854090892124_986278765058298564_n