اولین زایمان طبیعی با حضور همسر در قزوین

اولین زایمان طبیعی با حضور همسر در قزوین

پرتال خبری واکنش: رییس این مرکزدرمانی گفت: برای اولین بار  با حضور همسر آموزش دیده و مامای همراه در اتاق خصوصی بخش زایمان،یک مادر فرزندش را به دنیا اورد .

به گفته  دکتر محمدرضا ملکی ،انجام  این روش می تواند در کم کردن نگرانی و استرس مادر باردارموثر باشد .رییس مرکز آموزشی – درمانی کوثر قزوین افزود :  در این مرکز تلاش شده است که زایمان طبیعی توسعه یابد.با اخبار سایت واکنش همراه باشید.