اکبرپور: ارشاد مردم با اجبار فایده‌ای ندارد!

پرتال خبری واکنش:عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی گفت: امر به معروف و نهی از منکر همراه با اجبار فایده‌ای ندارد.

احمد اکبرپور در دومین نشست کارگروه امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه فردوسی که در سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به چند نکته مهم برای اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر، اظهار کرد: مساله اصلی در این موضوع شروع کار همراه با قوت، قدرت و سلامت است.اکبرپور

وی ادامه داد: امر به معروف و نهی از منکر مساله‌ای دستوری و بخش‌نامه‌ای نیست و اگر با زور انجام گیرد آثار زیادی به همراه ندارد. دلسوزی، احساس مسئولیت و ناراحتی درونی ایجاب می‌کند افراد به این امر ممارست ورزند. کسانی که به امر به معروف و نهی از منکر وارد می‌شوند، باید دلسوز باشند.

وی با بیان این‌که «امر به معروف و نهی از منکر واژه‌ای فرهنگی است که بار خاصی دارد»، تصریح کرد: کسانی که می‌خواهند این کار را انجام دهند باید از پایگاه قوی اجتماعی بهره‌مند باشند تا بتوانند نسبت به مظاهر خلاف واکنش صحیحی نشان دهند.

عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی با اشاره به پشتیبانی دانشگاه در این موضوع افزود: پشتیبانی مسئولان از مجریان طرح می‌تواند موجب احساس قدرت و قوت آنان شود. عمومیت و شمول امر به معروف و نهی از منکر تنها به بدحجابی نیست. منع از اسراف و… نیز می‌تواند از مصادیق نهی از منکر باشند.

وی به تخصصی بودن این موضوع اشاره و اظهار کرد: کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید اطلاعات فکری، دینی و مذهبی قوی داشته باشد. همچنین آشنا بودن با علم روانشناسی نیز در این زمینه تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: کسانی که مجریان این طرح هستند باید برنامه‌ها، کلاس‌ها، همایش‌ها و نشست‌های گوناگونی را داشته باشند تا با کیفیت کار و موانع موجود آشنا شوند.

احمدپور با بیان این‌که «امر به معروف و نهی از منکر هزینه دارد»، خاطرنشان کرد: باید پیامدهای مختلف این کار را نیز بپذیریم. بسیاری از کسانی که در این موضوع فعال هستند، مورد اعتراض قرار می‌گیرند امیدواریم شرایط به گونه‌ای فراهم شود که تحمل هزینه‌ها ساده‌تر شود. اگر پشتیبانی خوبی از مجریان صورت گیرد پیامدهای اجتماعی برای آن کمتر می‌شود.

در ادامه این جلسه علی شاهنوشی، رئیس دانشکده کشاورزی، نیز با بیان این‌که «در این دوره باید به سمت بسترسازی برای این منظور برویم» اظهار کرد: تغییر باورهای مردم نیز در این زمینه نقش اصلی را دارد. تمرکز خود را بر روی این موضوع بگذاریم.

وی ادامه داد: باید بررسی شود چه مسائلی موجب تضعیف باورها شده است. اگر باورها تقویت شود تا 60 درصد مسائل در این زمینه حل می‌شود.

عبدالرضا جوان‌جعفری بجنوردی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه، نیز با اشاره به وظایف شورای فرهنگی دانشکده‌ها، اظهار کرد: کارگروه امر به معروف و نهی از منکر باید وظایف مشترکی با این شوراها نداشته باشد.

وی با بیان این‌که «اگر زمینه‌ها فراهم نشود، هیچ حکم کیفری موجب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود»،‌ تصریح کرد: تا زمینه‌ها به درستی فراهم نشود در اجرای طرح مشکل داریم. برای آشنایی دانشجویان و همچنین پاک کردن ذهنیت تاریخی آنان به مساله امر به معروف و نهی از منکر، می‌توانیم نشست‌هایی را در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها داشته باشیم.

هم‌چنین محمود صنعتی، عضو کارگروه امر به معروف و نهی از منکر خوابگاه‌ها، نیز اظهار کرد: در این طرح به دانشجویان خارجی هیچ توجهی نشده است در حالی که این افراد مشکلات زیادی دارند که بسیار هم جدی است.