اگر ایران امتیاز ندهد، مذاکرات بی‌نتیجه پایان می‌یابد

139302241607571362760303

لس آنجس تایمز در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد دولت اوباما هشدار داد که اگر ایران در این دور از مذاکرات امتیاز ندهد، ممکن است مذاکرات هسته ای در وین متوقف شود.

به گزارش واکنش، لس آنجس تایمز در گزارشی که بعد از ظهر پنجشنبه و در پایان روز دوم مذاکرات وین به نقل از یک مقام ارشد دولت اوباما منتشر کرد، هشدار داد که اگر ایران در این دور از مذاکرات امتیاز ندهد و مذاکرات به همین منوال اطاله پیدا کند، ممکن است مذاکرات هسته ای در وین متوقف شود. این مقام ارشد که نامی از وی برده نشده است، در روز دوم مذاکرات وین این اظهارات را ابراز داشته است. این رسانه آمریکایی، عدم تمایل ایران در دو روز اول مذاکرات وین 6 برای دادن امتیاز را نشانه ای از تلاش برای سپردن سرنوشت نهایی مذاکرات به آخرین ساعات این دور از مذاکرات معرفی کرده است.
از این مقام ارشد ناشناس چنین نقل شده که محدودیت ها و فشارهای قانونگذاران آمریکایی، دولت اوباما را به خاطر مذاکرات جاری در منگنه قرار داده و از این رو، مذاکره کنندگان باید امتیاز قابل توجهی کسب کنند تا با استناد به آن، مخالفان خود در کنگره را نسبت به سیاست خود در قبال ایران در عرصه هسته ای قانع نمایند. در این خصوص، احتمال تمدید توافق ژنو و در نتیجه تمدید فرصت مذاکرات ایران و 1+5 “دارای احتمال بسیار اندک” تلقی شده است. زیرا تمدید بدون اینکه اتوماتیک باشد به توافق همه طرفین نیاز دارد و معلوم نیست دولت اوباما با طولانی شدن مذاکرات و سپرده شدن آن به زمانی دیگر موافق باشد. زیرا برخی از مخالفین در نهاد قانونگذاری این کشور اصرار دارند که ایران با استفاده از خرید زمان، درصدد طفره رفتن از دادن امتیازهایی هستند که ماهیت صرفاً صلح امیز برنامه هسته ای این کشور و منصرف شدن قطعی از کسب قابلیت تولید بمب را تضمین کند.
این اظهارات تهدیدآمیز در حالی از سوی منابع غربی و به نقل از مقامات دولت اوباما منتشر می شود که ایران «توافق برد-برد» و «متوازن» را که بر اساس توافقنامه نوامبر 2013 را مستلزم توجه متوازن به دیدگاه طرفین و پرهیز از هرگونه تحمیل در این فضا دانسته است. ایران قبل از آغاز مذاکرات جاری، معیار توافق متوازن را «تضمین حقوق ذاتی ملت ایران بر انرژی هسته ای صلح آمیز همانند سایر اعضای ان.پی.تی.» و «رفع نگرانی هائی» می داند که به صورت نادرست در رابطه با ماهیت برنامه هسته ای ایران مطرح شده است. از این رو، وین 6 به عنوان یک «فرصت تاریخی بی نظیر» معرفی شده است که می تواند «افسانه» تولید سلاح هسته ای در ایران را یکبار برای همیشه حل نماید. این نقشه راه، ترجمان همان چیزی است که در توافق ژنو به عنوان «عناصر کلیدی توافق نهائی» بیان شده است اما غربیها به بهانه های مختلف و با تصور اینکه ایران به خاطر فشار تحریم ها حاضر به دادن امتیازهای بزرگ در برابر گرفتن امتیازهائی کوچک خواهد بود، حاضر نیستند این نقشه راه توافق شده در نوامبر 2013 را صادقانه پیگیری نمایند و در همان مسیر به سمت نگارش متن توافق نهائی یا «برنامه اقدام مشترک جامع» گام بردارند.