ایرانیان آزاد شده در آمریکا /تصاویر

پرتال خبری واکنش: تصاویر ایرانیانی که در هیستون تگزاس زندانی بودند و طی مبادله زندانیان میان ایران و آمریکا آزاد شدند.

•••

ایرانیان آزاد شده در آمریکا /تصاویر

ایرانیان آزاد شده در آمریکا /تصاویر

ایرانیان آزاد شده در آمریکا /تصاویر