این مرد سنگین وزن سارق مسلح 3 بانک درمشهد است! /عکس

این مرد سنگین وزن سارق مسلح 3 بانک درمشهد است! /عکس

مقام قضایی با انتشار تصویر سارق سریالی بانک‌های مشهد، از مردم خواست تا وی را شناسایی کنند.

خبرآنلاین ,تصاویر ذیل را «سرهنگ حجت نیک‌مرام» در اختیار «روزنامه خراسان» قرار داده و خواسته اگر مردم از وی خبری دارند مراتب را با تلفن‌هاي 2183700،2183760 و يا شماره همراه 09011974485 اطلاع دهند.

این مرد سنگین وزن، سارق مسلح 3 بانک درمشهد است!/ عکس

این مرد سنگین وزن، سارق مسلح 3 بانک درمشهد است!/ عکس

این مرد سنگین وزن، سارق مسلح 3 بانک درمشهد است!/ عکس