بابک زنجانی و موتور ۱۰۰ میلیونی اش/عکس

پدیده خاصی است. به نظر می رسد مالک متمول باشگاه راه آهن دوست دارد هر چیزی را امتحان کند. در عکس کسی‌که شرکت هواپیمایی و ماشین های گرانقیمت دارد روی موتور دیده می شود

موتور هایابوسا جدید ترین مدل موتور شرکت سوزوکی میباشد که در ایران قیمتی ۱۰۰ میلیونی دارد

j0krv9qexjvs67nzq679