باد به داد تهرانی ها رسید

با وجود بادی که دیروز در تهران وزید، هوای همه مناطق تهران تمیز است، البته به غیر از یک منطقه.

هرچند از ظهر دیروز، آسمان آبی شده بود و عصر هم محیط زیست اعلام کرد هوا پاک است، اما امروز صبح ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران بالاخره نشان دادند که هوا در عمده مناطق تهران سالم یا پاک است. فقط منطقه ۴ هوای ناسالمی برای گروه‌های حساس دارد.
باد به داد تهران رسید

همچنین شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که متوسط کیفیت هوای ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح، در محدوده سالم بوده و شاخص روی عدد ۶۶ قرار گرفته است. این درحالی است که دیروز صبح شاخص روی عدد ۱۴۲ بود و اندکی با محدوده قرمز فاصله داشت.