بازاریابی شبکه ای چترنظارتی دارد/ ترس ازهرمی بودن بیجاست

1_635218542585543331_s

دانش اموزی پانامرکز فارس،دبیرکمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای در کشور با بیان این مطلب درگفتگو باخبرنگار پاناگفت:شرکت های هرمی به صورت دسیسه های هرمی فعالیت می کردندبه طوری که دست اندرکاران این شرکت ها خارجی بودند ودر فعالیت غیرقانونیشان فروش کالایی هم مطرح نبود.

ابوالحسن اسماعیلی بااشاره به اینکه برفعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ای چتر نظارتی قویی گسترده شده است،افزود:۸شرکت درکشور مجوز بازاریابی شبکه ایی گرفته اند که پس از گذشت حدود۳ سال فعالیت های آنان موردرضایت کمیته نظارت بربازاریابی شبکه ایی بوده است.

وی درخصوص فعالیت شرکت ابرتجارت کهکشان،یکی از شرکت های فعال بازاریابی به سبک شبکه ای در کشور که اخیرا فعالیت های آن دراستان فارس مورد توجه یکی از دادسراهای این استان قرار گرفته است گفت:شرکت ابرتجارت کهکشان نیز همانند سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای فعالیت خود را تحت نظارت کمیته بازاریابی شبکه ای کشور به انجام می رساند واگرمواردی تخلف صورت بگیرد از سوی این  کمیته که متشکل از نمایندگان پلیس اطلاعات وامنیت کشور،پلیس آگاهی،وزارت صنعت ،معدن وتجارت است مورد رسیدگی جدی قرار می گیرد.

رئیس گروه برنامه توسعه اصناف وزارت صنعت ، معدن وتجارت تاکید کرد:انتظار داریم قبل ازاینکه فعالیت های شرکت های بازاریابی شبکه ای از سوی محاکم قضایی مورد بررسی ورسیدگی قضایی قرار بگیردابتدا ازکمیته نظارت برعملکرد اینگونه شرکت ها استعلام گرفته شود تا شک وشبهه ای مبنی برچگونگی فعالیت شرکت های بازاریابی شبکه ایی نباشد.

اسماعیلی گفت:برخی مواقع به دلیل گستردگی کار شرکت های بازاریابی شبکه ایی ممکن است مواردی تخلف صورت بگیریداین موراد دلیل برمتوقف کردن کل فعالیت یک شرکت نمی باشد.

دبیر کمیته نظارت بر ارزیابی شبکه ای کشوریادآورشد:از آنجایی که فعالیت های شرکت ابرتجارت کهکشان به صورت اینترنتی وآنلاین انجام می شوددر تلاشیم هرچه سریع تر از طریق دادسرای شیراز موضوع را رسیدگی وپیگیری کنیم این درحالی است که شرکت ابرتجارت کهکشان به دلیل داشتن مجوز بازاریابی شبکه ای امکان فعالیت درسطح کشور را دارد.