بازرس ویژه صداوسیما کشف حجاب کرد /تصاویر

پرتال خبری واکنش:تصویر زیر در فضای مجازی منتشر شده است. شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز چندروز پیش از کشور خارج شد و همزمان با آن اخوان بهابادی معاون فنی صداوسیما برکنار شد. تصویر زیر در فضای مجازی منتشر شده است.

بازرس ویژه صداوسیما کشف حجاب کرد /تصاویرتصاویری از شهرزاد میرقلی خان

 

بازرس ویژه صداوسیما کشف حجاب کرد /تصاویر

تصویر متفاوت بازرس صداوسیما