بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر

بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر

نیروهای عراقی از صبح دیروز پس از آزادی منطقه “النزال” در مرکز فلوجه ساختمان فرمانداری فلوجه و منطقه “العرسان” را آزاد کردند و پرچم عراق را برفراز ساختمان فرمانداری شهر به اهتزاز درآوردند.

پرتال خبری واکنش: فرماندهان جنگ علیه داعش در نامه ای به حیدرالعبادی آزادی شهر “فلوجه” را به وی اعلام کردند. “محمد الغبان” وزیر کشور عراق پس از خبری آزادی فلوجه برای آگاهی از آخرین وضعیت میدانی در فلوجه وارد این شهر شد.
نخست وزیر عراق نیز ساعاتی قبل با اعلام آزادی مرکز فلوجه از اشغال تروریست‌های داعش، هدف بعدی نیروهای عراقی را آزادسازی موصل اعلام کرد. حیدر العبادی، تاکید کرد، مرکز فلوجه، تحت کنترل نیروهای عراقی درآمده و این شهر آزاد شده است.  العبادی با اشاره به این که نیروهای عراقی به وعدۀ خود مبنی بر آزادسازی فلوجه عمل کردند، گفت، همۀ عراقی ها در آزادی فلوجه سهیم بودند. در هیمن حال تصاویر زیر که ایرنا منتشر کرده است بازگشت ساکنین و غیر نظامیان شهر فلوجه در استان الانبار و استقرار آنها درمحل های امن پس از آزاد سازی این شهر توسط نیروهای نظامی عراقی از دست گروه تروریستی داعش را نشان می دهد.
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر
بازگشت ساکنین شهر فلوجه /تصاویر