باز شدن پای یک آقازاده به پرونده دکل نفتی

پرتال خبری واکنش: وکیل مدافع محسن مهاجرانی پسر وزیر دولت اصلاحات که به تازگی و پس از ۲۱ روز بازداشت در ارتباط با پرونده دکل نفتی فورچونا آزاد شده است،

ثقفثقذلر

گفت: اتهام موکلم در این پرونده، افشای اسناد پرونده دکل نفتی است. سید محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محسن مهاجرانی پسر وزیر دولت اصلاحات در پاسخ به این سوال که آیا محسن مهاجرانی با قید وثیقه آزاد شده است یا خیر اظهار کرد: موکلم با صدور قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده آزاد است اما بنا به درخواست بازپرس نمی‌توانیم میزان وثیقه را اعلام کنیم.

وکیل مدافع مهاجرانی اضافه کرد: اتهام موکلم در این پرونده، افشای اسناد پرونده دکل نفتی که در یک سایت ضد انقلاب منتشر شده بود؛ اما موکلم، مستند و محکم اثبات کرده که این موضوع، ارتباطی به وی ندارد.

محسن مهاجرانی چهارشنبه 28 آبان‌ ماه در ارتباط با پرونده دکل نفتی بازداشت و پس از گذشت 21 روز، 18 آذرماه از زندان آزاد شد.

مهاجرانی پیشتر نیز در ارتباط با همین قضیه از مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت شکایت کرده بود.