بتن های استاندارد به بازار می آید

علی پاکزاد : بررسی ­های اولیه نشان می­ دهد وضیعت کیفی تولید بتن و اجرای سازه ­های بتنی در کشور مطلوب نیست ، بطوریکه مقاومت بتن در اکثر پروژه­های ساختمانی، در حد مطلوبی قرار ندارد. بر این اساس، عمر مفید این نوع سازه ­ها در کشور پایین و آسیب­پذیری آنها در برابر با زلزله نیز زیاد است که البته بسیاری از ساختمان­ های دولتی و عمومی نظیر بیمارستان ­ها نیز از این امر مستثنی نیست. این در حالی است که استفاده از بتن­های با مقاومت حتی بیش از ۵۰ مگاپاسکال در اکثر سازه­های بلندمرتبه و پر اهمیت در کشورهای توسعه­یافته امری متداول است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از سوی دیگر، با افزایش رده مقاومت فشاری در ساخت و ساز و اطمینان از کیفیت بتن­های اجرا شده، شاهد ارتقاء کیفی و افزایش عمر مفید این نوع سازه­ها خواهیم بود. بر این اساس و با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سند جامع چشم­انداز بتن ۱۴۰۴ را به عنوان گامی در جهت اهداف توسعه پایدار در صنعت ساخت و ساز با تأیید صاحبنظران و متخصصان دانشگاهی، تدوین و دی ماه سال گذشته در اختیار عموم قرار داده است. بر اساس این سند کمیته ملی بتن ۱۴۰۴ وظیفه دارد در قالب کمیته­های تخصصی که با مشارکت سازمان و نهادهای مرتبط با موضوع همچون معاونت­ها و ادارات کل وزارت راه شهرسازی، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان­ها، شهرداری کلانشهرها و همچنین حضور جدی انجمن­های صنفی و بخش خصوصی برگزار می­شود زمینه سازی هدف این سند که همانا تولید و اجرای بتن با مقاومت ۵۰ مگاپاسکال بصورت متداول در سراسر کشور تا افق سال ۱۴۰۴ است را محقق سازد.
بدین منظور تاکنون دو سری جلسات کمیته ­های تخصصی با موضوع نظرسنجی در خصوص سند جامع چشم­انداز بتن ۱۴۰۴ و اولویت فعالیت­های آن در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شده است که با حضور فعال نهاد­های دولتی و خصوصی همراه بوده است که از جمله می­توان به حضور نمایندگانی از معاونت­ها و ادارات کل وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان­های تهران و اصفهان، شهرداری تهران و اصفهان، انجمن صنفی تولیید کنندگان بتن آماده اصفهان و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه­های مطرح کشور اشاره کرد.
پس از انجام مباحث در کمیته­های تخصصی مقرر شد به منظور ارزیابی وضعیت موجود، نیازسنجی بازار ساخت و ساز و همچنین شناسایی موانع احتمالی بر سر راه اجرایی نمودن اهداف سند چشم­انداز بتن ۱۴۰۴ پروژه­ای با نام بررسی آماری و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت بتن مورد استفاده در ساخت و سازهای تعریف و اجرایی گردد با توجه به تجربیات ارزشمند موجود در شهر اصفهان در زمینه تولید و اجرای بتن پرمقاومت (۵۰ مگاپاسکال) مقرر شداین شهر به همراه شهر تهران به عنوان شهر پایلوت در نظر گرفته شوند.