بخشش اعدامی در دقیقه نود/عکس

 

سال 86، چهارشنبه بازار شهرستان نور از توابع استان مازندران، شاهد نزاع خیابانی بود که منجر به قتل «عبدالله حسین‌ زاده» نوجوان ۱۷ ساله شد. بلال که هم سن و سال عبدالله بود به عنوان قاتل شناخته شد. پدر و مادر عبدالله که پسر کوچکترشان را در جریان یک تصادف از دست داده بودند باید داغ عبدالله را هم تحمل می کردند.

حالا پس از ۷ سال، آنها در پای چوبه دار از انتقام انصراف دادند و اکنون با تنها دخترشان زندگی میکنند. عبدالغنی حسین زاده پدر عبدالله یکی از پیشکسوتان فوتبال مازندران است و به آموزش فوتبال می پردازد. او تصمیم دارد با دیه دریافتی مدرسه فوتبالی به نام پسرش در شهرستان نور راه اندازی کند.

arash khamooshi-28

arash khamooshi-29 arash khamooshi-30 arash khamooshi-31 arash khamooshi-32 arash khamooshi-33 arash khamooshi-34 arash khamooshi-35 arash khamooshi-36 arash khamooshi-37 arash khamooshi-38 arash khamooshi-39 arash khamooshi-40 arash khamooshi-41 arash khamooshi-42 arash khamooshi-43 arash khamooshi-44 arash khamooshi-45 arash khamooshi-46 arash khamooshi-47 arash khamooshi-48 arash khamooshi-49 arash khamooshi-50 arash khamooshi-51 arash khamooshi-52 arash khamooshi-53 arash khamooshi-54 arash khamooshi-55 arash khamooshi-56 arash khamooshi-57 arash khamooshi-58 arash khamooshi-59 arash khamooshi-60 arash khamooshi-61 arash khamooshi-62 arash khamooshi-63