برآورد ۶ میلیارد تن نمک در دریاچه ارومیه

 

 

Snapshot_2013-11-08_074502

 

رئیس اداره محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: میزان نمک موجود در دریاچه ارومیه ۶ میلیارد تن برآورد شده است.
به گزارش ایسنا حمید رعناقد افزود: در وضعیت فعلی، برداشت نمک از آن، با رعایت ضوابط مشخصی و در محدوده و میزان خاصی مجاز است.
وی با بیان این‌که پارک ملی دریاچه ارومیه با مساحت بالغ بر ۵۷۰ هزار هکتار بین استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی قرار دارد، اظهار کرد: اهمیت این منطقه علاوه بر جوامع محلی، در سطح ملی و جهانی مطرح است.
رعناقد ادامه داد: یکی از جنبه‌های مهم دریاچه، اهمیت اقتصادی آن به لحاظ برداشت مواد معدنی توسط مردم بومی از آن است. از سنوات گذشته برداشت نمک از آن توسط مردم منطقه از استخرهای رسوبی و در مکان‌های خاصی صورت می گرفته است، لیکن در حال حاضر با توجه به وضعیت فعلی بحرانی دریاچه، زون بندی در دریاچه صورت گرفته و نقاطی جهت جمع آوری نمک‌های خشک از آن تعیین شده است تا علاوه بر کمک اقتصادی به مردم منطقه، با کنترل برداشت، میزان آن نیز مشخص شده تا نمک‌های خشک پیرامون دریاچه اثر نامطلوبی بر منطقه نگذاشته و بر پیکر دریاچه نیز آسیبی نرسد.
رئیس اداره محیط طبیعی حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: برداشت نمک در سایت های کوچک و حداکثر تا ۲۰ هکتار، قابل بررسی است؛ متقاضیان از طریق اداره‌های کل صنایع و معادن استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی می‌توانند نسبت به اخذ مجوز جمع آوری نمک‌های خشک حاشیه دریاچه اقدام کنند.

ایسنا