برترین مربی سال ۲۰۱۳ در کنار همسرش/تصاویر

یوپ هاینکس در کنار همسرش.
* یوپ هاینکس و همسرش

* یوپ هاینکس در کنار همسر و دخترش