برجام؛ پشتوانه حسن روحانی در انتخابات 96

برجام؛ پشتوانه حسن روحانی در انتخابات 96

برخلاف دانشمندان، نخبه‌ها وكارشناسان داخلي كه در كنار مردم با پوست، خون و استخوان‌شان دشواري‌هاي ناشي از تحريم‌ها، مشكلات معيشتي و ضربات حاصل از آن را درك و همواره سعي كردند در كنار دولت روحاني ايستاده و از برجام براي حركت در مسير و روند طبيعي‌اش حمايت كنند، عده‌اي ديگري هم در مقابل بودند كه نگاه مخالف آنها از سر دلسوزي، بدبيني و بي‌اعتمادي به نظام بين‌الملل بوده است.

پرتال خبری واکنش: آنها تصورشان بر اين بود كه آنچه از دست مي‌دهيم با آنچه به دست مي‌آوريم، يكسان نيست و با اين نيت و نگرش نگران عدم تحقق برجام و بدعهدي‌هاي طرف مقابل بودند. همچنين اين افراد نگران بودند كه مبادا ايران نتواند امتياز برد – بردي كه از آن سخن گفته مي‌شود آن طور كه بايد و بر اساس حقوق حقه خود دريافت كند.

اما لاجرم وزارت امور خارجه هم نگران منافع ملي بوده و با اين استدلال و نگرش كه « راهي جز گفت‌وگو نداريم» مذاكره را به توافق و در نهايت برجام تبديل كرد. اما در اين ميان عده‌اي بودند كه از همان ابتدا تلاش خود را بر مخالفت و عدم لغو تحريم‌ها گذاشته بودند. آنها هيچ كاري به اين مساله نداشتند كه امروز چه شرايطي متوجه كشور است و ادامه روند تحريم چه عواقبي را متوجه كشور مي‌كند؛ چراكه فضاي ناشي از تحريم نتيجه عملكرد خود مخالفان يا دلواپسان بود. آنها نتوانستند با تدبير فضا را به سمت و سویي كه امروز در آن قرار داريم، پيش ببرند و دستاوردي تحت عنوان برجام خلق كنند.

قطعنامه‌هاي شوراي امنيت گرهي بود كه اين افراد خود با دستانشان ايجاد كرده و به دنبال استمرار دشمني‌هاي توهم‌گونه خود بودند؛ چراكه كشوري مانند جمهوري اسلامي همواره دشمنان خود را داشته است، اما در مواردي با قدرت و در شرايطي هم بايد با تدبير با آن برخورد كرد. بديهي است اگر تلاشي جهت گشودن گره از مساله هسته‌اي صورت مي‌گرفت، اين افراد در ارزيابي عمومي قرار مي‌گرفتند.

در كنار اين افراد برخي‌ها نيز از وضعيت ناشي از تحريم سود مي‌بردند. در حقيقت هم بهره اقتصادي و نيز سود سياسي شرايط ناشي از تحريم سبب مي‌شد كه بناي خود را بر دشمني و مخالفت با برجام بگذارند كه از آنها تحت عنوان كاسبان برجام ياد شد. بر اين اساس سودجويان تحريم بدون توجه به مصالح و منافع كشور سعي شان بر ايجاد مانع تراشي بر سر راه برجام بوده است. اما برجام با تلاش مذاكره‌كنندگان و حمايت رهبر معظم انقلاب تا امروز ادامه پيدا كرد. در حالي كه مقام معظم رهبري همواره از برجام حمايت كردندو تنها نقدشان نسبت به بدعهدي‌هاي طرف مقابل بود، مخالفان برنامه جامع اقدام مشترك بر طبل بي‌اساس بودن برجام كوبيده و ادعايشان بر اين بود كه ما در برجام تنها امتياز داديم و برجام براي ما نفعي نداشت. اگرچه دولت بارها گفت كه برجام بسياري از مشكلات ما را به ويژه در اقتصاد حل مي‌كند، اما مخالفان از آن براي ايجاد انتظارات بيش از اندازه بر اساس وهم و خيال خود بهره بردند تا بگويند برجام ناكارآمد است.

بنابراين گرچه توافق يك موفقيت ملي است اما بايد واقع بينانه به آن نگريست و نبايد بزرگنمايي يا كوچك نمايي نسبت به آن وجود داشته باشد. از اين رو به درستي مي‌توان گفت كه چرا مخالفان تلاش مي‌كنند تا برجام را ناكام بخوانند، زيرا در وهله نخست منافع اين افراد دچار آسيب شده است و سپس آنكه برجام يكي از موفقيت‌هاي بزرگ دولت روحاني و نخستين برد تاريخ ديپلماسي ايران ارزيابي مي‌شود وآنها مي‌دانند كه دولت با مذاكرات بيشتر مي‌تواند امتياز حداكثري براي ايران كسب كند و از سويي برجام مي‌تواند پشتوانه روحاني در انتخابات سال ۹۶ باشد.

به همين علت تلاش مي‌كنند تا به نحوي برجام را غير واقعي جلوه داده و انتظار مردم را نسبت به آن بالا ببرند تا روحاني نتواند به وسيله اين پشتوانه سياسي راي بياورد و از سويي نگاه مردم هم نسبت به آنها منفي نشود.