برخورد مجلس با قاضی پور

پرتال خبری واکنش:سخنرانی نادر قاضی‌پور یک مسئله دو بخشی است؛ اینکه ایشان به عنوان یک نماینده به زنان توهین کرده یک بخش مطلب است و بخش دوم این است که ایشان کاندیدایی است که در انتخابات اخیر مجلس رای آورده و حال باید صلاحیتش در صحن مجلس تایید شود و اعتبارنامه‌اش امضا شود تا بتواند نماینده مردم شود.نماینده‌ها باید با دقت بسیار بیشتری نسبت به این قضیه رفتار کنند، از یک طرف رفتارهای آقای قاضی‌پور مطرح است به عنوان کاندیدایی که رای آورده و نیمی از جمیت کشورش را زیر سئوال می‌برد، و از طرف دیگر مباحثی که از سوی وی مطرح می‌شود درشان نمایندگی نیست و همین‌ها باعث می‌شود همه چیز تنها با یک عذرخواهی حل نشود.

برخورد مجلس با قاضی پور
در حال حاضر نماینده‌های مجلس باید اعتبارنامه وی را رد کنند. اصلا بحث عذرخواهی نیست. وقتی ایشان تفکرشان بر این است که به نیمی از جمعیت ایران توهین کند، باید منتظر پاسخ باشد و پاسخش هم رد اعتبارنامه است.قبل از اینکه جامعه مدنی اقدام جدی تری نسبت به این مسئله نشان دهد، بهتر است که ساختارهای انتظامی و انضباطی که در مجلس وجود دارد نسبت به این مسئله واکنش نشان دهند.

نماینده‌ای که نیمی از جمعیت کشورش را قبول ندارد، حتما باید پاسخگو باشد و برای نمایندگی شایستگی ندارد. با وجود اینکه احتمالا وی بیشتر آرای خود را از آقایان به دست آورده، فکر نمی‌کنم که آقایان نظر مثبتی نسبت به صحبت‌های وی داشته باشند.مردم ارومیه مردمی انقلابی هستند و به آرمان‌های امام و انقلاب پایبندند. آنها انسان را به دیده قرآن می‌بینند که «بر‌ترین شما، باتقوا‌ترین شماست». متاسفانه آقای قاضی‌پور نه تنها تقوا را نشان ندادند بلکه حداقل‌های حقوق انسانی را هم رعایت نکرده و حتی به کسانی که به او رای دادند هم احترام نگذاشته است.