بروزرسانی روش‌های نظارت در بیمه‌ها

IMG15562614

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر حفظ حقوق بیمه گذاران گفت: بدون کار کارشناسی، هیچ دستورالعمل و آئین نامه ای در شورای عالی بیمه مطرح و تصویب نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امین با اشاره به رویکرد توجه ویژه به توانگری مالی شرکت‌های بیمه و ذخایر آنها، بر لزوم تلاش ویژه شرکت‌های بیمه در این موارد و حفظ حقوق سهامداران و بیمه‌گذاران تاکید کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه‌گران که با حضور دبیرکل سندیکا و مدیران عامل شرکت‌های بیمه برگزار شد، با اشاره به مسائل جاری در صنعت بیمه گفت: بیمه مرکزی در حال مطالعات تطبیقی برای به روز کردن روش‌های نظارت بهینه است.

وی با اعلام اینکه سیاست کلی بیمه مرکزی دخالت در بنگاه داری و اداره شرکت‌های بیمه نیست افزود: این نهاد حاکمیتی و نظارتی در اداره شرکت‌های بیمه نظارت‌های خود را خواهد داشت و با جدیت و شفافیت کامل از فعالیت شرکت‌های خاطی جلوگیری خواهد شد.

امین تصریح کرد: اگر شرکتی ضابطه پذیر نباشد، فعالیت آن متوقف خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی بیان داشت: در مورد سیاست‌های نظام توزیع و نمایندگی‌ها در حال بررسی چارچوب اصولی و منطقی هستیم و توجه شرکت‌های بیمه به امور نمایندگان نیز مهم است.

وی گفت: نمایندگان بیمه ها، چهره و تصویر صنعت بیمه را در افکار عمومی می‌سازند و نظارت و کنترل نمایندگی‌ها و از طرفی تامین مناسب معاش آنها از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. امین به رابطه بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه‌ و سیاست بهره‌گیری بیمه مرکزی از توان فنی و تخصصی سندیکا و انجمن‌های صنفی صنعت بیمه اشاره کرد و تصریح کرد: همه دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌هایی که لازم است در شورای عالی بیمه مطرح و تصویب شود، از فرآیند انجام کار کارشناسی و نظرخواهی از صاحبنظران و کارشناسان خواهد گذشت.