برکناری مدیرعامل بیمه ایران

پرتال خبری واکنش:پس از اخبار منتشره مبنی بر برکناری محمود امراللهی مدیرعامل بیمه ایران  و معرفی سید عباس حسینی از سوی وزیر امور اقتصای و دارایی در این سمت ،روابط عمومی بیمه ایران ضمن تائید این خبر از برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل جدید تا ظهر امروز خبر داد.

برهمین اساس برخی دلیل این برکناری را حواشی و مباحث مطرح شده در خصوص خرید ساختمان در خیابان برزیل توسط این شرکت، دریافت وام مسکن بیش از ۵۰۰ میلیون تومانی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کاهش 35 درصدی سهم این شرکت از بازار صنعت بیمه را از جمله عوامل مهم در این خصوص می دانند.

ع