برگزاری جشن زادروز علیرضا منصوریان /تصاویر

جشن زادروز علیرضا منصوریان در تمرین تیم فوتبال نفت تهران برگزار شد.

۱۲۳