بمب خبری علی کریمی برای پرسپولیس /عکس

بمب خبری علی کریمی برای پرسپولیس /عکس

بمب خبری که روزنامه نود آن را منتشر کرد این بود:” علی کریمی فصل بعد برای پرسپولیس بازی می کند.”

 

بمب خبری علی کریمی برای پرسپولیس/عکس