بنر شهرداری تهران درباره بدحجابی /عکس

شهرداری تهران به تازگی بنرهایی را با موضوع سبک زندگی از جمله حجاب در اتوبوس ها و امکان های عمومی نصب کرده است.

بنر شهرداری تهران درباره بدحجابی (عکس)

با این حال این بنر در سایت شهرداری تهران، سانسور شده است

بنر شهرداری تهران درباره بدحجابی (عکس)