بهترین های مرحله مقدماتی لیگ جهانی والیبال

10485144_707089892689960_8692596716445851206_n

بهترین های مرحله مقدماتی لیگ جهانی:
امتیازآورترین بازیکن: متیو اندرسون از آمریکا
بهترین اسپکر: تیلور سندر از آمریکا
بهترین مدافع روی تور: سید محمد موسوی از ایران
بهترین سرویس زن: دیمیتری موزرسکی از روسیه
بهترین دریافت کننده: اریک شوجی از آمریکا
بهترین توپگیر: زاتورسکی از لهستان
بهترین پاسور: فابیان از لهستان