به آغوش کشیدن بیمار ایدزی توسط علی ضیا/عکس

ضیاء بعد از به آغوش کشیدن آقای احمدی (بیمار ایدزی) گفت: «امیدوارم حواسمان باشد که می‌توانیم در کنار هم زندگی خوبی داشته باشیم و به یکدیگر احترام بگذاریم.»

مجری ویتامین ۳ همچنین در بخش دیگری از برنامه به احترام دیگر مهمان خود که نوجوانی معلول بود، روی زمین زانو زد تا هم قد او شود و از این طریق به او ادای دین کند.

 

4bsrge2g5y2h7hdqlq9h