بیرون آمدن آتش از شیر آب.

01
01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ک خانواده ساکن منطقه دیکسی در ایالت لوئیزانای آمریکا با مشاهده شعله‌ور شدن آبی که از شیر آب منزلشان خارج می‌شود، شگفت زده شدند.

رسانه‌های محلی ایالت لوئیزیانا در آمریکا گزارش دادند که خانوادهپارکرزحدود یک سال با آب لوله‌ کشی خود مشکلات مختلفی داشتند، اما هیچکدام از این مشکلات تا قبل از کشف جدید دختر خانواده تا این حد برای آنها مشکل‌ ساز نشده بود.

این خانواده دو واحد مسکونی در ملک خود دارند که هر دو واحد دارای چاه آب مشترک  است.  سارا دختر خانواده به واحد دوم یعنی محل زندگی برادرش رفت و پس از امتحان آب لوله‌ کشی منزل وی متوجه شد که این آب به حدی قابلیت اشتعال دارد که شعله آتش به سرعت پرده توری آشپزخانه را مشتعل کرد.

علاوه بر این «میگان پارکر»، ۱۷ ساله از اعضای این خانواده هنگام شستن ظروف‌ دچار ضعف شدید شده بود که پزشکان علت آن را متوجه نشدند اما بعد معلوم شد که عامل آن استنشاق گاز متان بوده است.

این خانواده متوجه شدند به داخل چاه آب منزل آنها، گاز متان نفوذ کرده که به نظر آنها عامل آن، حفاری‌های نفتی یک کمپانی در نزدیکی منزل آنها است. این خانواده اکنون استفاده از آب چاه خصوصی خود را متوقف کرده و به استفاده از آب لوله‌کشی شهری روی آورده اند .