بیمه شدگان با هر تعداد فرزند تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند

2472821_756

 ما برای فرزندان سوم به بعد که باید حق بیمه و سرانه پرداخت می شد معاف از سرانه کردیم و هیچ گونه محدودیتی در رابطه با تعداد فرزندان وجود ندارد و بیمه شده با هر تعداد فرزند می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.  

وی ادامه داد: تسهیل زایمان طبیعی، اختصاص 3 مرکز درمانی برای بانوان که با سهولت بیشتری مراجعه کنند و آموزش‌های مورد نیاز برای دوران بارداری و بعد از زایمان که عملیاتی خواهد شد از برنامه‌های معاونت درمان بوده که درحال تدوین است.