تایید پرداخت 1/3 میلیارد دلار به ایران از سوی آمریکا

تایید پرداخت 1/3 میلیارد دلار به ایران از سوی آمریکا

 وزارت امورخارجه امریکا روز دوشنبه تایید کرد که دولت اوباما 3/ 1 میلیارد دلار بدهی آمریکا به ایران را بابت حل و فصل اختلاف مالی، پرداخت کرده است.

پرتال خبری واکنش: وزارت خارجه آمریکا ولی توضیح نداد که این مبلغ به چه شکلی پرداخت شده است.این پول بابت بدهی ناشی از فروش اسلحه در سال 1979 که آمریکا متعهد شده بود و به آن عمل نکرد، پرداخت شد.

این رسانه افزود: پس از سرنگونی دولت وقت ایران (1979) معامله مربوط به فروش این تجهیزات به هم خورد و دولت اوباما گفته است به ایران بابت این پول و سود آن مقروض است.