تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه طرح اعمال تحریم های جدید علیه ایران را بررسی می کند.

پرتال خبری واکنش: به نقل از پايگاه اينترنتي “قانون تحريم ها” وابسته به وزارت خزانه داري آمريکا، کنگره پنجشنبه اين هفته در کميته امور خارجي مجلس نمايندگان براساس 3662HR مطابق با” قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم” لايحه تحريم هاي جديد عليه ايران را بررسي مي کند.

اين لايحه علاوه بر درخواست هاي ديگر، رئيس جمهور آمريکا را از خارج کردن بانک هاي ايراني خاص از فهرست تحريم ها که قرار است براساس برنامه جامع اقدام مشترک مشمول تخفيف تحريم ها قرار گيرند،منع مي کند تا مادامي که رئيس جمهور به کنگره گواهي همراه با تضمين دهد که آن بانک ايراني خاص به صورت آگاهانه به نمايندگي از موارد ذيل موجب تسهيل معاملات مهم يا خدمات مالي قابل توجه نشده باشد:

a. سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران يا هريک از عوامل آن يا مرتبط با آن اموال يا منافع حاصل از دارايي هايش بر اساس قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين المللي (IEEPA) مسدود شده است؛

b. يک سازمان تروريستي خارجي يا به نمايندگي از فردي که اموال يا دارايي هايش بر اساس فرمان اجرايي 13224 مسدود شده است.

c. فردي که اموال يا دارايي هايش بر اساس قانون (IEEPA) و در ارتباط با اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي ايران يا سامانه پرتاب سلاح هاي کشتار جمعي يا توسعه موشک هاي بالستيک ايران و ديگر انواع سلاح هاي متعارف برهم زننده ثبات مسدود شده است و ديگر به صورت آگاهانه در نقل و انتقالات مالي غيرقانوني يا متقلبانه يا فعاليت هاي ديگر مشارکت ندارد.

“قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم” حتي رئيس جمهور را از لغو فرمان اجرايي 13382 درباره بانک هاي ايراني منع مي کند.

بر اساس بند 2(c)(1) اين لايحه، رئيس جمهور بايد گواهي ارائه کند مبني بر اينکه به عنوان مثال بانک سپه آگاهانه خدمات مالي قابل توجه به افراد حقيقي يا حقوقي ايراني که براساس فرمان اجرايي 13382در فهرست تحريم قرار گرفته اند، ارائه نکرده است.

اما با توجه به اين واقعيت که وزارت خزانه داري آمريکا پيشتر اعلام کرده بود بانک سپه حمايت و خدمات مالي به سازمان صنايع هوا و فضاي ايران، گروه صنايع شهيد همت وگروه صنايع شهيد باکري ارائه کرده است که همه آنها در فهرست ضميمه فرمان اجرايي 13382 قرار دارند و مشمول تحريم ها براساس اين فرمان اجرايي مي شوند، اين کار عملا غيرممکن است.

از آنجا که لحن بند 2(c)(1) قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم حساسيت به زمان ندارد، رئيس جمهور بايد ثابت کند که اتهامات قبلي دولت آمريکا درباره بانک سپه درست نيست و ادعا کند که بانک سپه خدمات مالي قابل توجه به نهادها يا افراد مورد تحريم ايران طبق فرمان اجرايي 13382 ارائه نداده است. انجام چنين کاري بعيد است.

به عبارت ديگر قانون شفافيت حمايت مالي ايران از تروريسم، استاندارد غيرممکن را براي رئيس جمهور ايجاد کرده است که براساس آن افراد در فهرست تحريم فرمان اجرايي 13382 تا زمان تصميم کنگره براي الغاي قانون يا تصويب قانوني در رد اين لايحه براي هميشه در فهرست تحريم ها باقي مي مانند.

نقطه ضعف ديگر در اين لايحه اين است که قانون شفافيت مالي پیرامون ادعای حمایت تروريستي ايران، رئيس جمهور آمريکا را ملزم مي کند فرمان اجرايي 13382 کنوني را درخصوص بانک هاي ايران در شرايطي حفظ کند که ديگر آن معيار قرار گرفتن در فهرست تحريم ها را ندارند.با اخبار بین الملل سایت واکنش همراه باشید.