تخریب هتل آسمان در شیراز /تصاویر

پرتال خبری واکنش: صبح امروز جمعه ماموران شهرداری شیراز دو متر و بیست سانتی متر از هتل آسمان شیراز را بدلیل مخدوش کردن منظره بصری مجموعه کریم خانی که در آستانه ثبت جهانی قرار دارد را تخریب کردند.