تخلف رانندگی مامور راهنمایی تهران /عکس

مامور راهور تهران را مشاهده می کنید که بدون کلاه ایمنی در ترک موتور سیکلت نشسته است
تخلف رانندگی مامور راهنمایی تهران (عکس)