تذکر طوفانی در جلسه علنی شورای شهر تهران

2

 اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش درباره توفان دیروز، در جلسه امروز شورا به سازمان هواشناسی تذکر داد و گفت: “تذکر قانونی ام مستند به بند 2 و 32 از ماده 71 است. اعتقاد دارم سازمان هواشناسی دیروز قصور کرد. ساعت و سرعت طوفان را به مردم نگفت و مردم غافلگیر شدند و خداوند به مردم مظلوم تهران کمک کرد که تلفات بیشتری ندهند.”او در ادامه گفت: امروز مسولان این سازمان به هوش آمدند که بعدازظهر طوفان است، چرا این را دو روز پیش نگفتند؟ سازمان هواشناسی قصور کرده وباید با این مسئولان برخورد شود.”روزنامه همشهری به شورای شهر برسدیک عضو دیگر شورای شهر نیز درباره نحوه عملکرد موسسه و روزنامه همشهری تذکر داد و پیشنهاد کرد مدیریت این موسسه به شورای شهر واگذار شود.محسن سرخو در ابتدای سخنانش از آتش نشانی تشکر کرد که به خاطر عملیات خوب دیروز در سطح شهر تهران برای نجات شهروندان اقدامات مناسبی را انجام داده بود.او سپس به شهرداری تهران به خاطر عملکرد موسسه همشهری تذکر داد: روزنامه همشهری انتظار می رود وزین و قوی باشد، ولی تبدیل به بولتن داخلی شهرداری تهران شده که تاثیرآور و تاسف آور است و مطالب خلاف واقع درباره شورای شهر می بینیم و مصوبات شورا را درج می کند و با عباراتی این مصوبات را زیر سئوال می برد. این از کجا نشات می گیرد. مصوبه ای را درباره توسعه مراکز معاینه فنی خودرو داشتیم که به نقل از مسئولان شهری، آن را رد کرده اند. مگر این مسئولان، همان کسانی نیستند که در جلسات شرکت می کنند؟ آیا کسان دیگری هستند؟ نباید همشهری مصوبات شورا را زیر سئوال ببرد. پیشنهاد می کنم چون زبان گویایی شورای شهر ندارد، موسسه همشهری منفصل شود از شهرداری تهران و زیر نظر شورای شهر اداره شود.

منبع: خبرآنلاین